Naplata

Objedinjena
naplata

Sistem objedinjene naplate omogućava brzu, racionalnu i ekonomičnu obradu podataka i naplatu svih usluga (upravnik, čišćenje zgrade, održavanje lifta, rezervni fond…) putem jedne uplatnice – račun informatike.

Glavne prednosti objedinjene naplate:

  • sve usluge na jednom računu
  • plaćanje na jednom mestu
  • manji troškovi platnog prometa
  • transparentnost računa
DG-HOME-objedinjena-naplata