Naše usluge

DG-HOME-Stambena-Zajednica

Stambena zajednica

Zastupamo i predstavljamo stambenu zajednicu pred trećim licima

DG-HOME-telefon

Dostupnost call centra u periodu
od 00-24h za sve hitne intervencije

DG-HOME-odrzavanje

Održavanje zgrade

Organizujemo i obezbeđujemo tekuće i investiciono održavanje, kao i hitne intervencije

DG-HOME-zgrade

Redovno obilaženje zgrade

DG-HOME-stanari

Održavanje skupštine stanara najmanje četiri puta godišnje, a u zavisnosti od potrebe stanara i češće

DG-HOME-domacinstvo

Vršimo mesečnu promenu broja članova domaćinstva

DG-HOME-kontakti

Vršimo kontakte sa javnim preduzećima i inspekcijama

DG-HOME-poslovi

Vršimo administrativne poslove
profesionalnog upravnika:

  • Upis stambene zajednice u registar
  • Pribavljanje PIB-a i matičnog broja stambene zajednice
  • Izrada pečata
  • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
  • Preregistracija stambene zajednice
  • Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup
  • Priprema i zaključivanje ugovora za održavanje tehničke službe, higijene, lifta, hidrocela i dr…
  • Informisanje stanara i sačinjavanje kako finansijskih, tako i tekućih svakodnevnih izveštaja
DG-HOME-profit-evidencija

Vođenje zgrade

Vodimo evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice. Svakog meseca na oglasnoj tabli dostavlja se finansijski izveštaj za mesec unazad, uz izvod iz banke.
Na godišnjem nivou radi se završni račun, odnosno, podnosi finansijski izveštaj za celu proteklu godinu rada.

DG-HOME-tax-evidencija-potrosnje

Vodimo evidenciju pojedinačne i zajedničke potrošnje vode, struje i grejanja (očitavanje strujomera, vodomera)

DG-HOME-zastita

Vršimo kontakte sa svim firmama zaduženim na zgradi (Tehnička služba, higijena, lift, hidrocel, protivpožarna zaštita)

Upravljanje stambenom zajednicom

Upravljanje stambenom zajednicom zakonska je obaveza prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je donet
22. decembra, a stupio je na snagu 31. decembra 2016. godine.

Dakle, Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada predstavlja krovni zakon, odnosno kodifikaciju materija svih zakona koji se odnose na stanovanje, a nastao je upravo iz potrebe da se celokupna materija uredi jedinstvenim zakonom, da se pravaziđu zakonska rešenja koja su se loše pokazala u praksi i da se neki instituti detaljnije urede, a sve u skladu sa potrebama savremenog društva.

Zakonom se uređuju: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku.